Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Her fremgår Agrolabs pakker og indhold, samt data om stoffernes anvendelsesår.

For nærmere info om laboratorieaftalen henvises til Laboratorieaftale Agrolab - Pesticider til vandprøver

Der er for nogle få analyser stadig metodevalidering i gang, hvorfor der kan mangle enkelte resultater på analyserapporten for prøver udtaget inden 1. januar 2019. 

Vejledning

  1. faneblad viser de analyseparametre, der er med i de to nye vandpakker
  2. faneblad er kun interessant ved fund af stoffer, som kan have flere moderstoffer, f.eks. 1,2,4-triazol
  3. faneblad er kun interessant ved fund af Dithiocarbamater eller glyphosat: disse analyser dækker over flere aktivstoffer, som det ikke er muligt at adskille i analysen.

 

  • No labels