Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I Region Midt har vi fået lavet et par simple REST services, der udstiller visse stamdata fra regionens GeoGIS database.

Disse services kan bruges af rådgivere og andre der ønsker at trække data direkte til et lokalt it-system (Mobil App, Excel power query, server-applikation m.v.) 

For adgang til disse services, kontakt Tom Birch Hansen

Bemærk at der maks returneres 1000 rækker i et kald


Der er tale om følgende services:

Projekt

Data om projekt

Stamdata om et GeoGIS projekt/lokalitet. Adresseinfo, navn, lokalitetsnummer mv.

I GeoGIS bruger vi eet projekt pr. lokalitet. Dvs. flere undersøgelser på samme sag/sted vil altid være på samme GeoGIS-projekt. 

Parametre

indput parametre (en eller flere kan angives):

parameterdatabase typenote
projectid uniqueidentifiernøglen der unikt identificere projektet
projectNo varchar(255)er normalt jar-lokalitetsnummeret men ved ikke jar-sager vil en andet id fremgå
postalcode varchar(20) 
title varchar(255) 
jarlokvarchar(50)JAr lokalitetsnummeret

 

Data

Data der returneres er følgende:

 

ProjectIdProjectNoTitlejarlokDescription1Description2Description3AddressTownPostalcodeRegionNoRegionMunicipalityNoMunicipalityProjection1X1Y1UrlActiveWktupdatedateinsertdatetotalupdatedate

feltet Totalupdatedate er datoen for senest opdatering af projektet/punktet eller indtaget.

Eksempel (uden domænenavn):

/geogis/v1/Project?projectid=8DE9C2C7-DB6E-435A-9FB9-4947BC33ABC7

Punkt

Data om punkt

data om punkter(boringer mv) tilknyttet et projekt

Parametre

indput parametre (en eller flere)

parameterdatabase typenote
projectid uniqueidentifiernøglen der unikt identificere projektet
projectNo varchar(255)er normalt jar-lokalitetsnummeret men ved ikke jar-sager vil en andet id fremgå
pointiduniqueidentifiernøglen der unikt idenficere punktet (boringen)
pointno varchar(80)punktnavnet
synonym varchar(80)et synonym for punktet
publicnovarchar(80)DGU nummeret (formatteret med mellemrum efter GEUS regler)
jarlokvarchar(50)JAr lokalitetsnummeret

Data

PointIdPointNoPublicNoSynonymProjectNoProjectIdjarlokProjectTitleDescription1Description2Description3PointTypeKPointTypeTPointGroupTPointGroupJupiterKPhaseKPhaseTPurposeKPurpostTUseKUseTMethodKMethodTTopzTopBottomzBottomMunicipalityNoMunicipalityTAddressTownPostNrPostByDateStartDateEndAbandonDateAbandonCauseKAbandonCauseTAbandonContractorIdAbandonCompanyOwnerDataOwnerKDataOwnerTPointContractorKPointContractorTPointContractorTextContractorInitialsGeoCompanyGeoInitialsStatusStatusTExecutedByExecutedDateCheckedByCheckedDateApprovedByApprovedDateProjection1KProjection1Tx1y1z1referencekoteDatoVerticalRefId1CoordinateMethod1CoordinateMethod1TCoordinateSource1KCooridnateSourceTElevationMethod1ElevationMethod1TCoordinateQuality1KCoordinateQuality1TActiveErFiltersatrækkefølgeUpdateDateInsertDate

 

Eksempel (uden domænenavn):

/geogis/v1/Point?projectid=8DE9C2C7-DB6E-435A-9FB9-4947BC33ABC7

Indtag

Data om indtag

Data om indtag knyttet et punkt

Parametre

indput parametre (en eller flere)

parameterdatabase typenote
projectid uniqueidentifiernøglen der unikt identificere projektet
projectNo varchar(255)er normalt jar-lokalitetsnummeret men ved ikke jar-sager vil en andet id fremgå
pointiduniqueidentifiernøglen der unikt idenficere punktet (boringen)
pointno varchar(80)punktnavnet
synonym varchar(80)et synonym for punktet
publicnovarchar(80)DGU nummeret (formatteret med mellemrum efter GEUS regler)
jarlokvarchar(50)JAr lokalitetsnummeret
intakeiduniqueidentifiernøglen der unikt identificere indtaget
intakenointindtagsnummeret på den enkelte boring (1,2,3..)

Data

IntakeIdPointIdPointNoPublicNoSynonympointtypeKProjectNoprojectidIntakeIntakeNoScreenNoStringNoDescriptionDiameterDiametermmTopBottomIntakeDistanceIntakeLengthMaterialDepth1Depth2Level1Level2ReferenceReferenceLevelVerticalRefIdVerticalRefWaterSoundingupdateDateInsertDateSenestpejlingSenestpejledatoverticaldate

Eksempel (uden domænenavn):

/geogis/v1/intake?projectid=8DE9C2C7-DB6E-435A-9FB9-4947BC33ABC7

Indtag

Data om projektfase

Data om projektfase knyttet til et projekt (og evt. på enkelte punkter/analyseprøver)

Parametre

indput parametre (en eller flere)

parameterdatabase typenote
projectid uniqueidentifiernøglen der unikt identificere projektet
projectNo varchar(255)er normalt jar-lokalitetsnummeret men ved ikke jar-sager vil en andet id fremgå

Data

PhaseIdProjectIdProjectNoTitlejarlokPhaseCompanyIdCompanyPhasePhaseStartphaseendPhaseTypeUpdateDateinsertdate

 

Eksempel (uden domænenavn):

/geogis/v1/projectphase?projectno=741-00001

kodeliste

Udtræk af data fra kodeliste.

Parametrene er:

parameterdatabase typenote
Codelist varchar(255)navn på kodelisten
Setup varchar(2)kode for spørg. DK = dansk
showNotActivebit

Hvorvidt ikke aktive koder skal vises.
Hvis 1 så vises ikke aktive koder

Hvis 0 så vises kun aktive koder

 

Her udvalgte kodelister der kan angive under parameteren Codelist

tabelnavnForklaring
AbandonCausesBegrundelse for sløjfning
PointCoordinateMethodskoordinat metode
PointCoordinateQualitieskvaliteten af coordinatindmåling
PointDataOwnersdataejere
PointDataSourcesdatakilde til koordinat
PointElevationMethodshøjdekode for indmåling
PointPurposesFormål med boring
PointTypes  koder for punkttyper
PointMethods Boremetoder
PointUses  Anvendelser
Projections kort projektioner
 WaterLevelExtremeskode for pejling ekstrem: tør, overløb m.v.
 WaterLevelMethodshvordan er pejling udført / udstyr 
 WaterLevelQualitieskode for kvaliteten af  pejlingen (god,dårlig ...)
PointStatuskode for punktets status
Companiesfirmaliste. Type feltet bruges til at filtrere om det er 'B'=borefirmaer eller 'A'=laboratorier' eller 'C'=entreprenører og andre firmaer
BackFillMaterialkode for sløjfemateriale (tilbagefyld) samt generelt for tilbagefyld.
  

flere kan tilføjes efter ønske.

 

Kolonner der returneres:

codedescriptionjupiteridexpiredDateactiveprefixremarksetup

Ikke alle kolonner anvendes i alle kodelister. Hvis en kolonne ikke anvendes vil værdien være null i alle rækker.

'Code' er opslagsværdien fra data-tabellerne

Eksempel (uden domæne angivet):

/geogis/v1/CodeList?codeList=pointAbandonCauses&setup=DK&showNotActive=0

Bemærk at data fra kodelistedata fremgår i de øvrige kald (punkt,projekt,indtag mv) som kolonnenavnene: navn + K for koden, og navn + T for tekstværdien.
F.eks. PointTypeT er kodeliste-tekstværdien mens PointtypeK er koden gemt i tabellen.

 

For yderligere feltbeskrivelser, se i GeoGIS programmer, eller se på fælles regionale krav til GeoGIs felter på https://miljoe.atlassian.net/wiki/display/DFVPUB/Indtastnings-vejledninger+Geogis2020

 

 

ProjectIdProjectNoTitlejarlokDescription1Description2Description3AddressTownPostalcodeRegionNoRegionMunicipalityNoMunicipalityProjection1X1Y1UrlActiveWktupdatedateinsertdateTotalUpdateDate
  • No labels