Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introduktion

Når rådgiver går i gang med en opgave/pulje skal rådgiver sørge for at indhente opdaterede og relevante data til opgaven (jf. rammeaftalen). 

Vejledning

I nedenstående fremgår hvorfra de typiske kortmateriale kan hentes fra.

KortmaterialeHentes fra

Servicetype

OSDDanmarks areal information (DAI )WFS/WMS
MatrikelkortGeodatastyrelsen (http://download.kortforsyningen.dk)WFS/WMS/download
AdressepunkterGeodatastyrelsen (http://download.kortforsyningen.dk)WFS/WMS/download
Jordforureniningslag - kladder og godkendteRegionens hjemmeside
Bemærk at laget der findes i DAI ikke indeholder jordforurenings-kladder! 

WMS/WFS/download

GeoGIS prøvesteder Regionens hjemmeside WMS/WFS/download
Potentialekortkontakt Lars Michael Christensen, Helle Blæsbjerg   eller  Karin Birn Nielsen SHAPE fil
Indvindingsopland

Regionens hjemmeside

WMS/WFS

BaggrundskortGeodatastyrelsen (http://download.kortforsyningen.dk)WMS
Historiske luftfotoflyfotoarkivet (http://geomidt.flyfotoarkivet.dk/)WMS
Vandløb og recipienterkontakt Lars Michael Christensen, Helle Blæsbjerg eller  Karin Birn Nielsen SHAPE fil
Topografiske kortGeodatastyrelsen (http://download.kortforsyningen.dk)Download
AndetDAI / Geodatastyrelsen?

 

Udleveret data

De udleverede data fra Region Midtjylland må kun anvendes i forbindelse med det aktuelle projekt. Efter projektets afslutning skal de digitalt udleverede data slettes fra rådgiverens systemer. Eventuelle papir-data returneres til Region Midtjylland Miljø.

Angående potentialekort

Vær opmærksom på at det for det regionale potentialekort gælder at data ikke er opdateret siden 01-01-2007. Potentialerne kan anvendes som vejledende i forhold til det primære magasin. Vi har modtaget opdaterede potentialedata fra NST inden for nogle af de færdigkortlagte OSD områder, se WebGIS Miljø - Grundvandsdata - vi vil løbende lægge flere data på når vi modtager data fra NST. Disse dataområder kan dække flere kortlægningsområder, desuden kan der være datalag for flere magasiner.

Generelt er det er vigtigt at alle potentialedata altid anvendes sammen med kortlægningsrapporterne (grundvandskortlægningen).

Angående indivindingsopland

Der findes desværre ikke et lag i DAI med alle indvindingsoplande. Regionen har selv samlet et lag for regionen, som vi stykker sammen af materiale vi indsamler fra kommunerne.  En gang imellem laver vi en ny indsamling af materiale og dannet et nyt opdateret lag. Når et nyt laves vil vi give den dataansvarlige hos rådgiverne (fra rammeaftalen om undersøgelser) besked om at vi har nyt lag klar. 

 

1 Comment

  1. For Geogis prøvesteder henvises til WMS info på hjemmesiden. Men på hjemmesiden er Geogis prøvesteder ikke nævnt under WMS