Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Information om analysebestilling, afhentning, fakturering m.v. for rådgivere der arbejder for RM - miljø.

Indholdsfortegnelse

Introduktion

Region midtjylland Miljø har indgået aftale med Eurofins om udførelse af analyser på jord, vand og luft fra november 2015. 

Desuden, er der pr. november 2018 indgået en etårig aftale om udvidet pesticid-pakke-analyser for vandprøver med Agrolab. Læs mere på Analysepakker Agrolab - Pesticider i vand

Prisberegning - prisliste

Gældende prisliste fremgår af fremsendt regneark. Priserne må ikke offentliggøres hvorfor de ikke kan fremgå her.

 

Pesticidpakker - Vand

Der findes følgende pakker med pesticider:
 • Pesticider - Vandpakke 2 (Eurofins),
 • ACZ pakke - Pesticider - Vandpakke 3 (Eurofins),
 • ACE pakke - Pesticider - Pakke med ”de nyere pesticider” (driftsperiode efter 2000) (Eurofins)
 • Pesticider (gamle) - (Agrolab)
 • Pesticider (nye) - (Agrolab)

(warning) Fra og med december 2018 ( og et år frem) skal Agrolabs pakker som udgangspunkt anvendes. Læs mere her: Laboratorieaftale Agrolab - Pesticider til vandprøver

Det er stadig muligt at bestille de gamle analysepakker hos Eurofins til videregående undersøgelser, hvis der ikke i de indledende undersøgelser findes stoffer, udover dem, som findes i Eurofins pakkerne.
Dette skal rådgiver aftale med sagsbehandleren.


Før aftalen med Agrolab var det vandpakke 3 som blev anvendt som standard, evt. suppleret med pakke ACE.
 Klik her for mere om vandpakke 3...
 Vandpakke 3, pakke ACZ, indeholder
= Alle parametre i Vandpakke 2 PLUS de 7 metabolitter / urenheder:
Tilstedeværelse skyldes
2,6-dichlorbenzoesyre
Nedbr. prod. af BAM
DEIA
Nedbr. prod. af atrazin, simazin og terbutylazin
Didealkyl-hydroxyatrazin
Nedbr. prod. af atrazin, simazin og terbutylazin
Deethyl-hydroxy-atrazin
Nedbr. prod. af atrazin
Desisopropyl-hydroxy-atrazin
Nedbr. prod. af atrazin
Hydroxysimazin
Nedbr. prod. af simazin
2,6-DCPP
Urenhed v. prod. af phenoxysyrer
 
Til denne vandpakke 3 skal der benyttes den samme emballage som til ”Pesticider - Vandpakke 2”.

 

Bestilling af emballage

Kan bestilles via online service (kræver login) på http://transport.eurofins.dk

eller pr. 1. marts 2019 på tlf 70 22 42 67

Emballage kan også bestilles ved at sende mail til Kirsten på kfa@eurofins.dk

Normal leveringstid er 2 dage. Ved korte leveringstid opkræves en gebyr for særtransporten.

Leveringstider og info om emballage fremgår af Eurofins hjemmeside på http://www.eurofins.dk/miljoe/analyserekvisitioner/, Se under afsnittet 'emballageoversigt'.

Leveringstider

Leveringstider og info om emballage fremgår af Eurofins hjemmeside på http://www.eurofins.dk/miljoe/analyserekvisitioner/, Se under afsnittet 'emballageoversigt'.

Rekvirering af analyser:

 • HUSK altid at benytte den seneste excel rekvisition fra Eurofins hjemmeside, da den indeholder de seneste tilretninger.
 • Det er vigtigt, at rekvisitionen udfyldes korrekt, jf vejledningen (https://miljoe.atlassian.net/wiki/x/GYA5BQ) ellers risikeres, at indlæsningen af resultaterne til GeoGIS giver problemer.

Hasteanalyser/hasteprøver:

 • Eurofins vil gerne have forvarsel om Hasteprøver. Ring eller skriv til modtagelsen.
 • Røde mærkater skal sætte på prøvetaskerne med hasteprøver. Mærkerne leveres af Eurofins.

Online services

Via Eurofins EOL system kan man se udførte prøver og analyseresultater. For adgang kontaktes Eurofins.

Analysekvalitet (detektionsgrænser, måleusikkerheder):

Se kravspecs. i  Detektionsgrænser og måleusikkerheder Eurofins 2015.xls.
Bemærk at detektionsgrænser for poreluft og indeklima er angivet for definerede måleforhold, måske kan der spares opsamlingstid ved visse undersøgelser?

Mærkning af prøvetasker

Der skal lægges en seddel i køletaskerne med kontaktperson, telefonnummer samt henvisning til at prøverne kommer fra Region Midtjylland.

Tasker med hasteprøver skal mærkes efter Eurofins anvisninger

Online bestilling af emballage og prøveafhentning

Bestilling af prøveafhentning:

Bestilling af prøveafhentning: 3d logistik, tlf. 7022 4265. pr. 1. marts 2018: 70 22 42 67

Det kan også gøres via online service (kræver login) på http://transport.eurofins.dk

Eurofins har i deres tilbud angivet: ”Afhentning af prøver alle årets arbejdsdage, der er mulighed for særskilt aftale udenfor normal tidsrum.
Regionen eller regionens rådgiver kan bestille prøveafhentning frem til kl. 16.00, med afhentning samme dag senest kl. 18.00.”

 

Kontaktpersoner hos laboratoriet Eurofins

EmnePriser og kontrakterBestilling af emballageRekvisitionerAfhentning af prøveranden kundekontakt
NavnSynøve Elfride Enghave   Kirsten From Jensen
Tlf70 22 42 66

70 22 42 66

pr. 1. marts 2018: 70 22 42 67

 

70 22 42 65 (eller tlf.72187423 / 41212315)

pr. 1. marts 2018: 70 22 42 67

70 22 42 66 / 41212315
Online service http://transport.eurofins.dk http://transport.eurofins.dk 
Emailsye@eurofins.dkg30@eurofins.dksendes til 60-reg@eurofins.dkg30@eurofins.dkkfa@eurofins.dk
alm. tlftid 

man - torsdag 08.00-16.00

fredag 08.00-15.30

 

man - torsdag 08.00-16.00

fredag 08.00-15.30

 

Andre kontakter : Kontaktpersoner ved Eurofins Miljø.pdf

Standat

Eurofins skal leverer standat filer på analyserne. De leveres i samme mail som analyserapporten.

Mærkning af prøver:

Helst med Stregkoder via MIMO ellers som vi plejer.

Fakturering:

Ved analyser rekvireret af Regionen direkte sendes fakturaen direkte til regionen. Ved analyser rekvireret af Regionens rådgivere skal fakturaen først godkendes ved rådgiver, og rådgivers godkendelse skal påføres fakturaen inden elektronisk afsendelse til Regionen.

Fakturaer skal sendes elektronisk til RM miljøs EAN-nummer (nummeret kan ikke vises her af sikkerhedshensyn, det er sendt pr. mail.)

Følgende skal tydelig fremgå af fakturaen: lokalitetsnummer, referencenummer, kontaktperson, lokalitetsnavn (kan være adresse), samt hvilke parametre der er analyseret og antal prøver.

Aktuelle problemstillinger:

Vedr. leveringstider og reduktion i pris ved for sen levering af resultater:


 Hvis Laboriet ikke leverer rettidigt er der i kontrakten med laboratoriet defineret hvor meget vederlaget reduceres.

Vedr. fakturering

Rådgiver godkendelse

Eurofins fremsender en kopi af den endelige faktura til godkendelse hos rådgiver, og først efter rådgivers godkendelse fremsendes e-faktura til os. 

Fremsendelse af fakturaer

Den nuværende procedure er at Eurofins fremsender èn faktura for hver analyse-rekvisition. 

Udfordringer med pesticidanalyser:

Eurofins har haft problemer med nogle analyser, hvor især pesticidet chloridazon-desphenyl er kritisk, idet det indgår i vand pesticidpakke 1 og 2.
Hvis I har fået foretaget analyser for vand pesticidpakke 1 eller 2, bedes i kontrollere at chloridazon-desphenyl er angivet i rapporten. Eurofins har angivet at problemet med chloridazon-desphenyl skulle være løst nu, dog med en detektionsgrænse på 0,02 ug/l indtil 31.3.2016..
 
Nogle andre pesticider i vand vil indtil 31.3.2016 have en lidt højere detektionsgrænse, og blive analyseret uakkrediteret. Dette har vi valgt at acceptere.
 
Eurofins har fra den 31.1.2016 kunnet opdele i kulbrinte fraktioner C20-C25 og C25-C35 for poreluft og ORSA-rør.

 • No labels

2 Comments

 1. Jeg savner at kunne se en udtømmende liste over parametre i pesticidvandpakkerne VP1, VP2, VP3 og VP4?

  1. Se eurofins analysepakker eller i prisberegneren, som kun er at finde i den interne værktøjskasse, her Analysepakker, analysepriser og prisberegner.

   Jeg prøver lige at opdatere denne side så vi internt kan se link til prisberegneren