Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I nedestående dokument fremgår regionens metodebeskrivelse for prøvetagning i indeklima og poreluft.

Metodebeskrivelse_indeklima og poreluft (31-10-2014).doc

Ændringer og præciseringer ift rammeaftale-beskrivelsen:

 Klik her...
Datoændring
23. 10. 2018

Diverse præciseringer: Der skal kun anvendes 1 rør, skema med vejledende flow og mængder rykket frem, skema til sammenhæng mellem opsamlingstid og detektionsgrænser fjernet.

  

 

 

  • No labels