Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Den nuværende procedure er at Eurofins fremsender èn faktura for hver analyse-rekvisition. Dette er ikke hensigtsmæssigt, især ikke for vandprøver, idet der kun kan være 1 vandprøve på hver rekvisition (jeg har lige varemodtaget 6 fakturaer på hver 75 kr.). Vi vil derfor ændre proceduren, så Eurofins fremsender 1 faktura pr. måned pr. sag (lokalitet). 

Udfordringer med pesticidanalyser:

Eurofins har haft problemer med nogle analyser, hvor især pesticidet chloridazon-desphenyl er kritisk, idet det indgår i vand pesticidpakke 1 og 2.
Hvis I har fået foretaget analyser for vand pesticidpakke 1 eller 2, bedes i kontrollere at chloridazon-desphenyl er angivet i rapporten. Eurofins har angivet at problemet med chloridazon-desphenyl skulle være løst nu, dog med en detektionsgrænse på 0,02 ug/l indtil 31.3.2016..
 
Nogle andre pesticider i vand vil indtil 31.3.2016 have en lidt højere detektionsgrænse, og blive analyseret uakkrediteret. Dette har vi valgt at acceptere.
 
Eurofins har fra den 31.1.2016 kunnet opdele i kulbrinte fraktioner C20-C25 og C25-C35 for poreluft og ORSA-rør.