Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: fjernet links til værktøjskassen og andre døde links

...

Definition

Boringer er defineret ved at være dybere end 0,5 m og kan enten være udført med håndbor eller med borerig.

...

 • Jar Lokalitetnr.
  • Hvis sagen ikke er på en jar-lokalitet, f.eks. råstofboringer, skal jor-øs nøglen fra jor økonomi systemet angives.
 • Adresse
 • Boringsnr. (internt) se Navngivning af prøvesteder og boringer
 • Boringsdato
 • Initialer på tilsynsførende
 • Entreprenør  (blot RM når det er med regionens rig)
 • Entreprenør-initialer (den primære boreformand/kvinde)
 • Beskrivelse af filtersætning
 • Indmåling af x,y koordinat og z-koordinat på terræn og alle filterrør for boringen (jf. Nivellering og pejling i filtersatte Metodebeskrivelse - Stedfæstelse af prøvepunkter og boringer)
 • Pejlinger af grundvand og bundpejling (jf. Nivellering og pejling i filtersatte Metodebeskrivelse - Pejling af boringer )
 • Anvendt boreudstyr
 • Overordnet boringsmetode
 • boringsformål (eks. råstofeftersøgning, forureningsundersøgelse m.m.)
 • Boringsanvendelse/status (kun hvis andet end boringsformålet. Eks. opgivet /sløjfet)
 • Geologisk beskrivelse af alle jordlag samt angivelse af laggrænser
 • Indtegning af afslutning terræn
 • Beliggenhed af evt. terrænnært grundvand
 • Observationer som misfarvning og fremmedlegemer
 • Hvorledes boringen er indmålt
 • Prøveudtagningsdybder og prøvebetegnelser
 • Angivelse af filtersætning 
 • PID-måleresultater
 • Gruskastning og afpropning
 • Andre vurderinger og observationer

...