Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: præciseret at filterrør skal nummereres/navngives med nummer 1.

...

Der må kun etableres et filterrør pr. boring. Hvis der skal filtersættes i flere dybder ved samme sted, skal boringer stå med mindst 1 m´s indbyrdes afstand. Nummeret på filterrøret skal altid være 1.

Der anvendes som udgangspunkt Ø63 filterrør med en længde på 2 m. Omkring filtret gruskastes med filtersand og der foretages afpropning med bentonit i resten af boringen til 1 m.u.t., herover sand og afslutning.

...

Filtersatte boringer pejles og  indmåles med x, y og z-koordinater; krav til koordinater fremgår af Metodebeskrivelse - Stedfæstelse af prøvepunkter og boringer

Navngivning

...

og nummerering af boring og  filterrør

Se siden Navngivning af prøvepunkter (inkl. boringer)

DGU nummer

Alle boringer skal identificeres via et DGU-nr. Nummeret må ikke skaffes direkte fra GEUS. Nummeret skaffes via funktion i GeoGIS, efter at boringen her er indtastet med som minimum koordinater og formål. (Se nærmere under 'begrænset overførsel' på fællesregional vejledning https://miljoe.atlassian.net/wiki/spaces/DFVPUB/pages/85360641/Indl+sning+af+GeoGIS2020+data+i+Jupiter)

...