Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

PunkttypeXY-præcisionskravZ-præcisionskravBemærkningMålemetode
Filtersatte boringer og brønde hvorfra der tages vandprøver. Terræn samt top af samtlige filterrør/forerør (z) 10 cm4 cm F.eks. D-GPS RTK evt. med hjælp fra nivellering hvis godt sattelitsignal ikke kan opnås
Ikke filtersatte boringer (inkl. håndboringer) og overfladeprøver fra enkeltpunkt. (Terræn)25 cm30 cm 

F.eks. D-GPS RTK evt. med hjælp fra nivellering hvis godt sattelitsignal ikke kan opnås

z kan evt. fås fra højdemodellen. Der kommer funktion i GeoGIS til dette.

Overfladeprøver fra flade/flere nedstik25 cm30 cmBlot èt koordinat fra midten af fladen registreres i GeoGis.

F.eks. aflæsning fra GIS-skitse/luftfoto

z kan evt. fås fra højdemodellen. Der kommer funktion i GeoGIS til dette.

Desuden indtegning på kortskitsen på rapporten.
Poreluft udendørs50 cmintet krav til præcisionen 

F.eks. D-GPS m. EGNOS eller bedre eller aflæsning fra GIS-skitse/luftfoto

z kan evt. fås fra højdemodellen. Der kommer funktion i GeoGIS til dette.

Poreluft under gulv, indeklima50 cmintet kravIndendørs målepunkter indmåles i forhold til bygningshjørner, forureningskilder o.l. på situationsplanen

aflæsning fra GIS-skitse/luftfoto/nivellering fra fast punkt.

z kan evt. fås fra højdemodellen. Der kommer funktion i GeoGIS til dette.

Inde og udeklima punkter50 cmintet kravIndendørs målepunkter indmåles i forhold til bygningshjørner, forureningskilder o.l. på situationsplanen

F.eks. D-GPS m. EGNOS eller aflæsning fra GIS-skitse/luftfoto/nivellering fra fast punkt

 z kan evt. fås fra højdemodellen. Der kommer funktion i GeoGIS til dette.

 

Alle prøvetagningspunkter skal stedfæstes og registreres i regionens GeoGis. Der gælder følgende krav til stedfæstelsen:

...