Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Note

Denne metodebeskrivelse mangler helt at blive lavet

Show If
grouprmmiljø
Note
titleRM intern note:

Denne side må ikke ændres uden det sker med udgangspunkt i informationen på siden i værktøjskassen Prøveudtagning - ferske recipienter (overfladevand) - følger. Husk at skrive ændringer på loggen på siden  Metodebeskrivelse - Poreluft og indeklima  så rådgivere kan se hvad der er ændret i forhold til beskrivelsen i forbindelse med udbuddet.

Panel
bgColor#DFFFF2
borderWidth1
titleBGColor#C2EFDD
borderStyledotted
titleKort om metodebeskrivelsen
Excerpt

Hvorledes overfladevandsprøver udtages.

Panel
bgColorwhite
borderStyledashed
titleIndholdsfortegnelse

Table of Contents
indent20px
excludeHUSK

Formål og anvendelsesområde

Denne metodebeskrivelse skal sikre ensartethed i forbindelse med vandprøvetagning fra overfladevand ved regionens egne undersøgelser samt undersøgelser udført af rådgiver på vegne af regionen. 

Hvad denne side ikke omfatter

  • Krav til indtastning i GeoGIS er ikke beskrevet her, da de er defineret i opgavebeskrivelsen for udbuddet.

Show If
grouprmmiljø

Feltjournal

...

For info om navngivning, se Navngivning af prøver og prøvepunkter

Det enkelte delareals aktuelle anvendelse anføres på situationsplanen (indkørsel, prydhave, køkken-have, legeareal osv.). Ligeledes noteres andre observationer, der kan have relevans i fortolkningen af undersøgelsesresultaterne (afløb fra zinktagrender, kobbertage, holdeplads for motorkøretøjer i tomgang mv.). 

Der tages fotos af udtagningsstederne.

Dokumentation

Feltjournalen skal indgå som bilag i undersøgelsesrapporten.

Show If
grouprmmiljø
Panel
titleRM internt:

Feltdata mailes til sagsbehandler umiddelbart efter prøveudtagningen jf. instruksen Håndtering af feltdata Show If
grouprmmiljø
Panel
borderColorsilver
borderStylesolid
titleReferencer: (internt)

 

Show If
grouprmmiljø
Panel
borderColorsilver
borderStylesolid
titleSe også: (internt)

Show If
grouprmmiljø
Note
titleRM intern note:

Denne side må ikke ændres uden det sker med udgangspunkt i informationen på siden i værktøjskassen Prøveudtagning - overfladejord. Husk at skrive ændringer på loggen på siden  Metodebeskrivelse - Poreluft og indeklima  så rådgivere kan se hvad der er ændret i forhold til beskrivelsen i forbindelse med udbuddet.

Panel
bgColor#DFFFF2
borderWidth1
titleBGColor#C2EFDD
borderStyledotted
titleKort om metodebeskrivelsen
Excerpt

Hvorledes overfladeprøver udtages.

Panel
bgColorwhite
borderStyledashed
titleIndholdsfortegnelse

Table of Contents
indent20px
excludeHUSK

Formål og anvendelsesområde

Denne metodebeskrivelse skal sikre ensartethed i forbindelse med overfladeprøver udført ved regionens egne undersøgelser samt undersøgelser udført af rådgiver på vegne af regionen. 

Hvad denne side ikke omfatter

  • Krav til indtastning i GeoGIS er ikke beskrevet her, da de er defineret i opgavebeskrivelsen for udbuddet.

Show If
grouprmmiljø

Info

Fremgår på særskilt side på rådgiver-space så rådgivere også kan se det.

se Aktuelle metodebeskrivelse - overfladeprøver

Her fremgår hvordan overfladeprøver skal udføres, og det er beskrevet så det gælder for både egne og rådgiver-styrede undersøgelser

Feltjournal

Som dokumentation for udtagningen udfyldes situationsplanen med markering af prøveudtagnings-punkter samt dato og initialer og feltjournal udfyldes med prøvebeskrivelser.

For info om navngivning, se Navngivning af prøver og prøvepunkter

Det enkelte delareals aktuelle anvendelse anføres på situationsplanen (indkørsel, prydhave, køkken-have, legeareal osv.). Ligeledes noteres andre observationer, der kan have relevans i fortolkningen af undersøgelsesresultaterne (afløb fra zinktagrender, kobbertage, holdeplads for motorkøretøjer i tomgang mv.). 

Der tages fotos af udtagningsstederne.

Dokumentation

Feltjournalen skal indgå som bilag i undersøgelsesrapporten.
Show If
grouprmmiljø
Panel
titleRM internt:

Feltdata mailes til sagsbehandler umiddelbart efter prøveudtagningen jf. instruksen Håndtering af feltdata 

Show If
grouprmmiljø
Panel
borderColorsilver
borderStylesolid
titleReferencer: (internt)

 

Show If
grouprmmiljø
Panel
borderColorsilver
borderStylesolid
titleSe også: (internt)