Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Boringens terrænkote indmåles, og registreres som som z koten (boringens referencekote)
  • koten for top af filterrør (som normalt betegner referencekoten) registreres 
  • Beskrivelse af referencepunktet på indtaget (normalt 'top af rør')
  • Hvem som har stedfæstet
  • Dato og tidspunkt for indmålingen

...