Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Udover selve rapportskabelonen findes her også eksempler til rapportafsnit, som vi anser for at være særlige vellykkede. Listen med eksempler vil med tiden blive udbygget. midt_sans er regionens skrifttype, som anvendes i rapportens titel og og kolofon.