Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Her fremgår Agrolabs pakker og indhold, samt data om stoffernes anvendelsesår.

For nærmere info om laboratorieaftalen henvises til Laboratorieaftale Agrolab - Pesticider til vandprøver

Note

Der er for nogle få analyser stadig metodevalidering i gang, hvorfor der kan mangle enkelte resultater på analyserapporten for prøver udtaget inden 1. januar 2019. 

Vejledning

  1. faneblad viser de analyseparametre, der er med i de to nye vandpakker
  2. faneblad er kun interessant ved fund af stoffer, som kan have flere moderstoffer, f.eks. 1,2,4-triazol
  3. faneblad er kun interessant ved fund af Dithiocarbamater eller glyphosat: disse analyser dækker over flere aktivstoffer, som det ikke er muligt at adskille i analysen.

...