Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fællesregionale anvisninger

De fællesregionale anvisninger skal altid følges ved navngivning og nummerering af boringer, prøvesteder og filterrør.

De fællesregionale anvisninger på navngivning og nummerering af boringer, prøvepunkter og filterrør findes på:

Fællesregionale vejledninger om navngivning og nummerering

 Tidligere betegnelser...

Tidligere betegnelser (indtil 1. okt. 2015):

Prøverne skal som udgangspunkt betegnes med: 
 • Boringer, repræsenterer et punkt (håndboring, alm. boring mv.): B
 • Geoprobe boringer: GP
 • Overfladeprøver, bundprøver ved udgravninger o.l. (blandeprøver som repræsenterer flader): OV
 • Poreluft under gulv: MP
 • Poreluft udendørs: PL 
 • Passive luftmålinger: IK - Bemærk at luftmålinger i brønde, ingeniørskanaler, udemålinger, referencemålinger mv. skal også betegnes som IK
 • ppb-RAE, målepunkt: RP
 • Vandprøvetagning fra andet end boringer (recipienter brønde o.l): VA

Vandprøver fra boringer skal altid have filterangivelse angivet i indtag feltet på rekvisitionen, også selvom der kun er ét filterrør på boringen.

Prøvepunkter skal nummereres fortløbende, således at disse med relation til sagsnummeret bliver unikke. Inden arbejdet i felten skal der checkes for eksisterende prøvepunkter på sagen i geogis således at der undgås overskrivning af eksisterende punkter i databasen. 

Prøvepunkterne nummereres fortløbende efter følgende princip:

 • Første undersøgelse B1, B2, B3.........osv.
 • Anden opfølgende undersøgelse B101, B102, B103.........osv.
 • Tredje opfølgende undersøgelse B201, B202, B203........osv.

Desuden må man bruge følgende prøveid’er for reference og gemmeprøver:

 • Uderef
 • Inderef
 • Gemme

Gerne med et nummer efterfølgende, hvis man har flere.

Overgangsperiode

I en overgangsperiode frem til 1. november 2015, kan de gamle betegnelser stadigvæk benyttes.  Efter 1. noveber 2015 må kun de nye betegnelser benyttes.
Dette gælder fra igangsætningen af en undersøgelser,.