Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

For metodebeskrivelsen fra rammeaftalen 2014 se:

Metodebeskrivelse_vandprøver - grundvand (20-10-2014).doc

Ændringer og præciseringer ift rammeaftale-beskrivelsen:

 Klik her...
Datoændring
2018-?

Info om filtrering af prøver tilføjet

Præcisering af hvor meget en boring skal renpumpes.

Præciseringer af hvad der noteres på feltjournalen.

  

Aktuelle metodebeskrivelse

Den aktuelle metodebeskrivelse fremgår på Aktuelle metodebeskrivelse - Vandprøvetagning fra boringer

  • No labels