Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ændringer og præciseringer ift rammeaftale-beskrivelsen:

 Klik her...
Datoændring
2018-08-27fjernet krav om shapefiler for overfladeprøver
2018-06-12tilføjet note om at z kan fås fra højdemodellen
2018-01-08

bemærkning for 'Indeklima' og 'poreluft' tilføjet:

Indendørs målepunkter indmåles i forhold til bygningshjørner, forureningskilder o.l. på situationsplanen)

  

I det følgende fremgår de krav der gælder ved al stedfæstelse.

Stedfæstning af prøvepunkter

PunkttypeXY-præcisionskravZ-præcisionskravBemærkningMålemetode
Filtersatte boringer og brønde hvorfra der tages vandprøver. Terræn samt top af samtlige filterrør/forerør (z) 10 cm4 cm F.eks. D-GPS RTK evt. med hjælp fra nivellering hvis godt sattelitsignal ikke kan opnås
Ikke filtersatte boringer (inkl. håndboringer) og overfladeprøver fra enkeltpunkt. (Terræn)25 cm30 cm 

F.eks. D-GPS RTK evt. med hjælp fra nivellering hvis godt sattelitsignal ikke kan opnås

z kan evt. fås fra højdemodellen. Der kommer funktion i GeoGIS til dette.

Overfladeprøver fra flade/flere nedstik25 cm30 cmBlot èt koordinat fra midten af fladen registreres i GeoGis.

F.eks. aflæsning fra GIS-skitse/luftfoto

z kan evt. fås fra højdemodellen. Der kommer funktion i GeoGIS til dette.

Desuden indtegning på kortskitsen på rapporten.
Poreluft udendørs50 cmintet krav til præcisionen 

F.eks. D-GPS m. EGNOS eller bedre eller aflæsning fra GIS-skitse/luftfoto

z kan evt. fås fra højdemodellen. Der kommer funktion i GeoGIS til dette.

Poreluft under gulv, indeklima50 cmintet kravIndendørs målepunkter indmåles i forhold til bygningshjørner, forureningskilder o.l. på situationsplanen

aflæsning fra GIS-skitse/luftfoto/nivellering fra fast punkt.

z kan evt. fås fra højdemodellen. Der kommer funktion i GeoGIS til dette.

Inde og udeklima punkter50 cmintet kravIndendørs målepunkter indmåles i forhold til bygningshjørner, forureningskilder o.l. på situationsplanen

F.eks. D-GPS m. EGNOS eller aflæsning fra GIS-skitse/luftfoto/nivellering fra fast punkt

z kan evt. fås fra højdemodellen. Der kommer funktion i GeoGIS til dette.

 

Alle prøvetagningspunkter skal stedfæstes og registreres i regionens GeoGis. Der gælder følgende krav til stedfæstelsen:

  • I GeoGis registreres koordinaterne på boringer/prøvetagningspunktet, og den brugte målemetode registreres.
  • Ved indmåling og registrering skal altid benyttes  koordinatsættet UTM zone 32 datum: Euref89/ETRS89 (EPSG kode:25832) og for højdesystemet skal altid anvendes DVR90.
  • Er der flere filtersatte boringer på en sag skal disse indmåles samme dag således at usikkerhed på pejlekoter minimeres.
  • No labels