Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rapportskabelonen anvendes til afrapporteringen af indledende undersøgelser. Skabelonen bliver jævnlig evalueret og ved behov opdateret med ændringer.

Det er denne version som kommer til gælde fra 01-01-2019.

Bilag

Udover selve rapportskabelonen findes her også eksempler til rapportafsnit, som vi anser for at være særlige vellykkede. Listen med eksempler vil med tiden blive udbygget. midt_sans er regionens skrifttype, som anvendes i rapportens titel og kolofon.

  • No labels