Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rapportskabelonen anvendes til afrapportering af indledende undersøgelser. Skabelonen bliver jævnlig evalueret og ved behov opdateret med ændringer. 

Her ligger to versioner af samme rapportskabelon; én version med beskrivelser, hvad afsnittene skal indeholde samt teksteksempler ("plus"-versionen) og én version, som stort set kun består af overskrifter samt standardsætninger ("minus"-versionen).

Bilag

Udover selve rapportskabelonen findes her også eksempler til rapportafsnit, som vi anser for at være særlige vellykkede. Listen med eksempler vil med tiden blive udbygget. midt_sans er regionens skrifttype, som anvendes i rapportens titel og kolofon.

  • No labels