Det er vigtigt at de indtastede data er af høj kvalitet, derfor er det et krav fra Region Midtjylland at rådgiver fører et højt niveau for kvalitetssikring, både på analyseresultater modtaget fra laboratorier og boredata.

Af nedenstående tabel fremgår overordnet hvor de forskellige datatyper skal registreres. 

 

 GeogisJARBiDkun i rapportNote
Analysedatax( X )  analysedata skal kun i JAR registres som del af prosateksten. Desuden registreres de væsentligste forurenende stoffer der er fundet på selve projektfasen (uden koncentrationsniveauer).
Stamdata for prøvepunkterx   Alle stamdata om prøvepunkter (koordinater, typer m.m.)
Jordprøvers geologi / lagx   til boreprofil
Boringsudførelse, indtag samt sløjfningx    
pejlingerx    
DGU nr.x   for kobling med jupiter databasen. (pt. i bero)
Pid målingerx    
Projektresultater x   
Koordinater og koterx   alle prøvepunkter skal registreres med koordinat og kote
Feltskemaer   xData fra feltskemaer som ikke er brugt til nogen af ovenstående punkter, kan nøjes med at indgå som bilag i rapporten.
Fotos  x fra 2019