I nedestående dokument fremgår regionens metodebeskrivelse for prøvetagningspunkter og boringer.

Formål

At sikre, at boringer, prøvesteder m.v. i forbindelse med undersøgelser for Region Midtjylland bliver stedfæstes korrekt.

Datoændring
2018-6-12

første udgave

  

Anvendelsesområde

Alle boringer og prøvepunkter  der laves i forbindelse med undersøgelser og afværge sager for Region Midtjylland. 

Fremgangsmåde

Boringer og prøvepunkter skal stedfæstes. Metoden til stedfæstelse vil afhænge af præcistionskravet til punkttypen, jf

 

Præcisionskrav

Se Præcisionskrav ved stedfæstelse af prøvepunkter og boringer


Der skal gøres opmærksom på at positions-præcisionen i mobiltelefoner o.l. ikke er god nok til de fleste opgaver.

 

For alle punkttyper registreres:

 

For filtersatte boringer gælder, yderligere:

Ved reparation af boring. F.eks. hvis top af et filterrør er beskadiget og bliver  udskiftet, da skal boringen genindmåles (og genregistreres i GeoGIS).

 

Registrering

Alle prøvetagningspunkter og boringer skal stedfæstes og registreres i regionens GeoGis. 

Der henvises til fælles regionale krav til registreringen i GeoGIS på https://miljoe.atlassian.net/wiki/spaces/DFVPUB/pages/58818570/Indtag+-+Geogis