Rapportskabelonen anvendes til afrapportering af indledende undersøgelser. Skabelonen bliver jævnlig evalueret og ved behov opdateret med ændringer. 

Her ligger to versioner af samme rapportskabelon; én version med beskrivelser, hvad afsnittene skal indeholde samt teksteksempler ("plus"-versionen) og én version, som stort set kun består af overskrifter samt standardsætninger ("minus"-versionen).

Bilag

Udover selve rapportskabelonen findes her også eksempler til rapportafsnit, som vi anser for at være særlige vellykkede. Listen med eksempler vil med tiden blive udbygget. midt_sans er regionens skrifttype, som anvendes i rapportens titel og kolofon.