Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Filterrøret afsluttes altid med topprop med det samme.

Der anvendes en betonit kvalitet der som minimum er tilsvarende "DantoPlug Super".

Tilbagefyld

Der må ikke tilbagefyldes opboret jord i boringen. Det opborede materiale køres bort.  (Denne praksis gælder alle miljøtekniske boringer, der gælder anden praksis for råstofboringer.) 

...